Mest Eftersøgte


 Personer, der er vanskelige at finde frem til

Skoleholder Johan Friderich Beitzel

Johan blev skoleholder på Hjælmsømagle skole, Sneslev sogn Sorø Amt, i 1785 og indtil sin død i 1816. "Om hans dueligehed som lærer foreligger flere udtalelser fra visitatser i skolen. 1804 skrives bl.a. 'Skoleholder Beitzel er en duelig og flittig mand, som katekiserer godt og synger ret vel'" cit. fra bogen: Sneslev, et sogn i Midtsjælland (1974). Ifølge bogen havde Johan en fortid ved militæret, formentlig som underofficer. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om Johan F. Beitzels fødested og aner.
Fortæl, hvad du ved     |     Klik for at se mere om dette billede Johan Friedrich Beitzel

 Uidentificerede billeder